Home.Nieuws.Praktijk.Implantologie.Team.Contact opnemen.

© 2008 PraktijkvanDooren

Van Dooren
Nieuws.

Meer...

Geen angst voor de tandarts.

 

Meer dan 1.000.000 Nederlanders hebben zo’n grote angst voor de tandarts dat een controlebezoek al jaren achterwege blijft en het gebit niet meer wordt onderhouden..

 

Praktijk van Dooren

 

Onze balie is geopend van 08:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:45 uur. Na of tussen deze tijden verwijst ons  

 antwoordapparaat u de weg na de dienstdoende tandarts.